عرفان من...Erfane Man

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
 انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه را به یاد دارم که در غروب آن ها در خیابان از تنهایی گریستیم ما نه آواره بودیم، نه غریب اما این بعدازظهر های جمعه پایان و تمامی نداشت می گفتند از کودکی به ما که زمان باز نمی گردد اما نمی دانم چرا این بعد از ظهر های جمعه باز می گشتند!     
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
 وسط خانه برف می بارداز اتاقم کلاغ روییدهجالباسی مترسکی تنهاستکه شبیهت لباس پوشیده!    نیمه ای رفته، نیمه ای مردهخانه بی تو خرابه ای سرد استدرد ها در سرم مچاله شدند زندگی مثل قرص سردرد است! رفته ای! شیشه شیشه می شکنم زخمی تکه ت
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
زندگی یک چمدان است که می آوریشبارو بندیل سبک می کنی و می بَریش   خودکشی مرگ قشنگیست که بدان دل بستم دست کم هر شب سیر به فکرش هستم   گاه و بی گاه پر از پنجره های خطرم به سرم می زند این مرتبه حتماً بپرم   چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است   بی تو من با بدن لخت خیاب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
 بند جانم ز خم سلسله موی کسی ستزخم جانم ز کمان خانه ابروی کسی ست   شب ز غم چون گذرانم من تنها مانده ای خوش آن کس که شبش تکیه به پهلوی کسی ست   گریه امروز نمی ایستدم، کاندر خواب دیده ام شب که رخم گویی بر روی کسی ست   از کجا آمدی، ای باد، که دیوانه شدم بوی گل نیست که می آید، این بوی کسی ست   پند خود ب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمدبگذشت شب هجران معشوق پدید آمد   آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد   شد جنگ و نظر آمد شد زهر و شکر آمد شد سنگ و گهر آمد شد قفل و کلید آمد   جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت هر چند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد   از لذت جام تو دل ماند ب
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باشسرگرم خودت عاشق احوال خودت باش   یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش   دنبال کسی باش که دنبال تو باشد این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش   پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش   صد سال اگر زنده بمانی گذرانی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
می بینی ام وقتی به مویم برف غم باشدروزی که پشتم مثل پشت کوه خم باشد با تو شبی از حسرت امروز خواهم گفتوقتی که حرفم محض پیری محترم باشد می گویم از روزی که خوردم حرف هایم راترجیح میدادم که نانم در قلم باشد روزی که گریان از خیابان آمدی گفتینفرین به شه
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
دنیا پر از سگ است جهان سر به سر سگی‌ستغیر از وفا تمام صفات بشر سگی‌ست   لبخند و نان به سفره‌ی امشب نمی‌رسد پایان ماه آمد و خلق پدر سگی‌ست   از بوی دود و آهن و گِل مست می‌شود در سرزمین من عرق کارگر سگی‌ست   جنگ و جنون و زلزله؛ مرگ و گرسنگی اخبار یک ، سه ، چار، دو ،تهران، خبر سگی‌ست   آهنگ سگ ترانه‌ی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : چهارشنبه 7 تير 1396 ساعت: 15:22
برچسب‌ها :
   ای دوست قبولم کن و جانم بستان مستم کن و وز هردو جهانم بستان   با هر چه دلم قرار گیرد بی تو آتش به من اندر زن و آنم بستان   خود ، ممکن آن نیست که بردارم دل آن به که به سودای تو بسپارم دل   گر من، به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهر چه می‌دارم دل   در عشق تو هر حیله که کردم هیچ است هر خون ج
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 15:31
برچسب‌ها :
وقتی که تو را دوست دارم پرنده ای بی دفاعم ترسان در توفان بهاری   یا بال مرا بیشتر کن یا بگو توفان ها از پشت سرم بگذرند...  
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 22:24
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 صفحه بعد